Az Ablakajtószerviz (továbbiakban Adatkezelő) jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

Adatkezelő:

neve:                              Hársfalvi Róbert e.v.

adószáma:                     69342466-1-35

székhelye:                     4481 Nyíregyháza, Aranykalász sor 122.

telefonszám:                  06-70-311-6934

email címe:                   info@ablakajtoszerviz.hu

weboldala:                    https://ablakajtoszerviz.hu

Adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató):

neve:                              Skynetwork Hungary Kommunikációs BT

cégjegyzékszáma:         4-06-009278

adószáma:                    25454781-1-04

székhelye:                     5600 Békéscsaba, Árpa u. 14.

email címe:                   info@skynetwork.hu

weboldala:                    https://skynetwork.biz

általa végzett művelet:    személyes adatok tárolása  

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, árajánlat adás és számlák kiállítása.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

A weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart, vagy ameddig a Felhasználó nem kéri adatainak törlését.

A kezelt személyes adatok köre

Az érdeklődés, ajánlatkérés során az adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat.

A kötelezően megadandó adatok : név, e-mail cím

Opcionálisan megadandó adatok: telefonszám, tárgy, üzenet

Az adatkezelés folyamata

Az érdeklődő  a maga által választott módon (személyesen, honlapon keresztül, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

Az Adatkezelő megadja a kért információt, ajánlatot azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

A honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el az Érintett böngészésre használt eszközén, amennyiben az Érintett ezt kifejezetten jóváhagyja a weboldalra történt első belépés során. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a böngészővel kapcsolatos adatok, valamint a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

Az ablakajtoszerviz.hu a Google Analytics  szolgáltatásának követő kódjait használja. Ezeket a sütiket  a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Felhasználói jogok és jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 30 nap alatt adjuk meg tájékoztatásunkat.

Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését.

Kérheti adatai törlését, valamint zárolását.

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja és erről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Kelt:, 2018. november 01.